I helgen gjorde Venstres leder opp status. Da hun talte til partiets landsstyre fremførte hun en lang «bevisrekke» der hun mener Ap svikter og slett ikke har skiftet kurs i miljø- og klimapolitikken.