Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) er oppgitt over KrF. Horne ber budsjettkameratene i KrF om å dempe seg i kritikken av Solberg-regjeringen i saken om hvem som skal levere barnevernsplasser, ideelle eller kommersielle barnevernsselskaper.