I 1970 ble 61 barn adoptert fra utlandet. I 2002 kom det nesten 800 adoptivbarn til Norge