Avklaringen kommer i tilleggsbudsjettet fra den blåblå regjeringen, som legges fram i dag. Dermed er det slutt på en tradisjon. Thorhild Widvey blir Norges siste kirkeminister – hennes tittel blir etter det Vårt Land kjenner til kort og godt kulturminister.