Karl Johan Hallaråker, sentralstyremedlem i KrF, kritiserer stortingspresident, statsminister og NRK for å halde kyrkja og kristendommens verdi i samfunnsbygginga utanfor grunnlovsfesten.