Det vekker sterke reaksjoner at SV-statsråd Heikki Eidsvoll Holmås mener det er helt naturlig at Fremskrittspartiet oppfattes som et høyrepopulistisk parti.