Høie sender alt nå ut et politisk varsel: Han vil komme med en grundig, fremtidsrettet evaluering av bioteknologien på bred front. Omstridte tema skal gjennomgås. Og han vil trekke Hverdags-Norge med: