Direktoratets gransking viste at disse fostrene hadde så store misdannelser at det var lovlig å abortere dem – også etter den absolutte grensen for abort, melder NRK.