Privatsykehuset Aleris i Oslo skal fra september ta i bruk skannere som kan påvise kreft og spredning av kreft tidligere enn annet teknisk utstyr.