Tiden blir knappere – og avstanden mellom partene i budsjettforhandlingene slett ikke kortere.