I en blogg går Anlov P. Mathiesen, ansvarlig redaktør i gatemagasinet =Oslo, hardt ut mot medienes dekning av Amelie-saken. «Sjelden har vi sett norsk presse mer udisiplinert og mindre selvkritisk enn akkurat nå. Medienes propaganda for Maria Amelie er ren aktivisme, og en skam for journalistfaget», skriver han.