Regjeringen har siden 2005 brukt 620 millioner kroner på å utrede CO2-rensing fra gasskraftverket på Kårstø. Nå kan de ikke lenger garantere at det blir rensing.