– Jeg er ikke glad for at vi ikke går inn i regjering. Det var vårt mål med denne prosessen, sier stortingsrepresentant for Venstre Sveinung Rotevatn etter regjeringsavklaringen mandag kveld.
Rotevatn mener «helheten» manglet for å komme i mål.
– Når man sitter i regjering må man stå inne for politikken fra dag til dag. Man må føle seg trygg på at man får tilstrekkelig gjennomslag i hver eneste budsjettforhandling og at en er tett nok politisk, sier Rotevatn. 

Nærmere hverandre. – Tror du den forståelsen kan komme de neste fireårene og at Venstre da kan gå inn?
– Vi har kommet nærmere på hverandre enn de fleste tippet, vil jeg tro. Avtalen er et godt dokument for et nært samarbeid de neste fire årene. Så får vi se, fire år er lang tid i politikken, sier Venstre-politikeren.
– Hvilke enkeltsaker har dere tapt?
– Jeg synes ikke noe svir, men en del ting er jeg uenig i, sier Rotevatn.
Han ramser opp fritt behandlingsvalg for syke, lovfestede rettigheter i eldreomsorgen og 24 års grense for familiegjenforening.

Fornøyd Raja.
Venstre-politiker Abid Raja, er derimot strålende fornøyd med avtalen de fire ikke- sosialistiske partiene nå har forhandlet frem.
– Dette er en enorm seier for Venstre, også innvandringskapittelet. Med unntak av noen ord og vendinger er det fullt ut god liberal venstrepolitikk, sier Raja.
– Er det ingenting her om dere er uenig med?
– Jo, du kan gjerne si at det er noen punkter som gjerne skulle vært formulert annerledes. Helheten er utrolig god for oss, sier Raja. 

Styrkeforhold. Parlamentarisk leder i KrF, Hans Olav Syversen er også fornøyd med utfallet. Han sier dette om hvorfor partiet ikke blir med i regjering, fullt og helt:
– Det er en betydelig forskjell i styrkeforholdene mellom partiene. En ting er hva man får til i en erklæring, men vi kjenner også til hvordan kjøttvekten slår inn i et dag til–dag-samarbeid, sier Syversen.

Krevende. I sonderingsutvalget til KrF satt også nestleder, Dagrun Eriksen. 
– Er du fornøyd, Eriksen?
– Ja, dette er spennende politiske nybrottsarbeid. Jeg tror ikke du finner lignende i norsk historie. 
Hun mener partiet nå ikke legger vekt på hva de har tapt, men på hvilke saker KrF har vunnet. Men hun innrømmer at noen felt har vært krevende. 
– Utlendingsfeltet er vanskelig for oss. Som 24 års aldersgrense for familiegjenforening. Vi måtte gi en del, men har fått noe som er veldig viktig for oss: En engangsløsning for asylbarna, sier Eriksen.