Tirsdag var bibelskoler tema i Stortinget. Der ble tvil om reglene for oppstart og utvidelse av slike skoler ryddet av veien. Bibelskolenes trosmessige profil og læreplan vil være vesentlig når Utdanningsdirektoratet behandler søknader om nyetablering eller utvidelse av skoler. Frps Bente Thorsen hadde fremmet interpellasjon  om innstrammingen i godkjenningspraksis for bibelskolene. Det var Frps Bente Thorsen som hadde fremmet interpellasjonen  om innstrammingen i godkjenningspraksis for bibelskolene.