Antall togforsinkelser i perioden fra 15. desember til 15. januar var halvert sammenlignet med tilsvarende periode forrige vinter.