Samfunn

Må gjøre innkjøp, må hente barna i barnehagen, må huske bryllupsdagen, må passe på å lese dokumentbunken for møtet i morgen, må, må, MÅ! Tidsklemma kan gjøre noen og enhver stresset i Vestens hektiske samfunn.

Forskere ved et kanadisk universitet har funnet ut at hvilket forhold du har til Gud påvirker stressnivået når du nettopp tenker på Gud.

Ifølge forskning.no har forskerne ved hjelp av hjernebølgemålinger målt personer som ble stresset av feil på en prøve de tok.

De som før forsøket hadde blitt påvirket til å tenke religiøse tanker før prøven, enten ved å skrive om religion eller gjennom ordleker, følte seg mindre anspent når de gjorde feil enn de andre i forsøket.