Samfunn

Meldingen om at de 195 landene er enige om de grunnleggende elementene for en framtidig klimaavtale, kom like før midnatt lokal tid. Forhandlingene hadde da foregått i over et døgn på overtid.

–Dokumentet er vedtatt, erklærte Perus miljøvernminister Manuel Pulgar-Vidal, hvorpå delegatene svarte med glade tilrop og applaus.

I dokumentet, som har navnet Lima Call for Climate Action, fremgår det en rekke ulike muligheter for hvordan verdens ledere kan nå fram til en global klimaavtale når de møtes i Paris om ett år. Det beskriver også hvordan hvert enkelt land skal redegjøre for hvordan de skal bremse den globale oppvarmingen i første halvdel av 2015.

LES OGSÅ: På overtid igjen