En studie fra Folkehelseinstituttet viser at kvinner med såkalt negativ affektivitet, hadde mer enn dobbelt så stor risiko for et høyt alkoholforbruk under graviditeten.