Norge har tre paraplyer som får økonomisk støtte over statsbudsjettet til å drive dialogarbeid: Norges Kristne Råd (NKR), Islamsk Råd Norge (IRN) og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Nå vil Kulturdepartementet finne ut om arbeidet deres tjener hensikten med statsstøtten.