– I klimapolitikken vi ha gjennomslag. Ellers er det ikke noen vits i å ha denne regjeringen. Klimasaken er en av grunnene til at denne regjeringen finnes. Samarbeidet oss fire imellom startet jo med klimaforliket, sier Venstre-leder Grande.