Folkeskikken blir lagt att heime­ når nordmenn reiser til Afrika, meiner Kåre Eriksen.