– Det er et voksende behov for arbeidskraft i helsesektoren. Men nå rekrutteres det nesten utelukkende fra bare den ene halvdelen av befolkningen. Menn er også nødt til å jobbe i omsorgsyrker hvis vi skal klare å få det til å gå rundt, sier forsker Liza Reisel.