Samfunn

– Det er et voksende behov for arbeidskraft i helsesektoren. Men nå rekrutteres det nesten utelukkende fra bare den ene halvdelen av befolkningen. Menn er også nødt til å jobbe i omsorgsyrker hvis vi skal klare å få det til å gå rundt, sier forsker Liza Reisel.

Hun jobber ved Institutt for samfunnsforskning og har redigert boken «Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet». Ifølge Statistisk sentralbyrå har Norge behov for 57.000 helsefagarbeidere innen 2035. Derfor er også menn nødt til å ta i et tak i helse- og omsorgssektoren.

Reisel mener lav lønn og status er hovedgrunnene til at menn velger bort omsorgsyrker.

– Menn betaler allerede en sosial pris hvis de velger kvinnedominerte omsorgsyrker. Når disse yrkene heller ikke lønner seg økonomisk, har menn få grunner til å velge omsorgsyrker, sier hun.