– Vi er urolige for hva ny lov mot tigging kan føre til for frivillige organisasjoner, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge.