Innenfor de kommende tolv månedene er det sannsynlig at det kan trues med, og bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge, advarer Politiets sikkerhetstjeneste (PST).