– Reaksjonene på demonstrasjonen mot ekstremisme og Faten Al-Hussainis appell kan ses som en lakmus-test. Vil religionsdebattanter og islamkritikere greie å føre en konstruktiv debatt om islam eller ikke? sier Lars Laird Iversen, førsteamanuensis ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF).