Samfunn

Han varsler markante endringer på flere felt:

• Kraftig kutt i antall land som får norsk bistand – ned fra 116 til 60-70 land.

• Bistandsprosenten – én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til bistand – er ikke lenger «hellig».

• Langt mindre skal gå til land-til-land bistand – mer til frivillige organisasjoner.