Kirkens Nødhjelp mener en fersk regjeringsrapport om hvor godt norsk politikk stemmer med målet om å fremme utvikling i fattige land, bærer preg av å være selvevaluering. Rapporten er derfor svakere enn den ellers ville vært, mener KN.