I helgen vedtar Frp nytt partiprogram for neste periode. Et av de nye punktene i partiprogrammet er at Norge skal «følge EUs regler for import av alkohol og tobakk».