– Egentlig imponerende, sier valgforsker Anders Todal Jenssen, om det som nå kan fremstå som en strategi mot slitasje og dårlig bakkekontakt i regjeringsapparatet.