Hvis Venstre går med på å stramme inn asylpolitikken, vil et Frp i en framtidig borgerlig regjering være villig til å vurdere amnesti til papirløse og barnefamilier der barna har vokst opp i Norge.