Etter at minnemarkeringen er over, vender Frankrike sin oppmerksomhet mot sikkerhetsglippene som gjorde det mulig for terroristene å drepe 17 mennesker forrige uke.