Et internt utvalg i Forsvaret foreslår å ansette imamer og humanetikere på lik linje med feltprester.