I går skrev Vårt Land at rådmannen i Drammen vil avvikle kommunens ansvar for presteboliger. Prost i Drammen, Øystein Magelssen, mener forslaget er i strid med gjeldende lovverk. Nå får han støtte fra ledelsen i Tunsberg bispedømme.