Samfunn

En ny OECD-rapport viser at de økonomiske forskjellene i 27 medlemsland har økt betydelig de siste to tiårene fram til finanskrisen.

– Forskjellene i tempoet på inntektsveksten mellom grupper av husholdninger var spesielt tydelige i noen engelsktalende land, i noen nordiske land og i Israel, konkluderer OECD.

Ni ganger rikere. I OECD som helhet er inntektene til de 10 prosent rikeste husholdningene gjennomsnittlig ni ganger større enn blant de fattigste 10 prosentene. I USA, Tyrkia og Israel er inntektene til de rikeste 14 ganger større, i Chile og Mexico hele 27 ganger større, mens inntektene til de rikeste 10 prosentene i Norge er seks-sju ganger større enn blant den fattigste tidelen.

Norge er fortsatt blant de vestlige landene med minst forskjeller mellom rike og fattige, men siden midten av 80-tallet har forskjellene her til lands økt langt kraftigere enn gjennomsnittet i OECD. Mens den rikeste tidelen årlig har økt inntekten med 2,7 prosent (mot 2,0 i OECD som helhet) siden midten av 80-tallet, økte inntekten bare med 1,4 prosent årlig for den fattigste tidelen av norske husholdninger, det samme som OECD-gjennomsnittet.