Hellig rom-snakket avpolitiserer sakene som ligger bak at folk på flukt går i kirkeasyl. Det mener Hanne Stenvaag, stipendiat i historie og religionsvitenskap på Universitetet i Tromsø. Hun vil at kirkelederne begynner å snakke mer om etikken.