Forslaget ble satt fram i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i desember. Det er svar på et oppdrag som gikk ut på å utvikle «et livssynsnøytralt livstestamente for mennesker som befinner seg i livets sluttfase». Med livstestamente menes en erklæring som bidrar til å avklare om en pasient ønsker – eller ikke ønsker – livsforlengende behandling.