Samfunn

Alle gravide bør tilbys ultralyd i uke 12 av svangerskapet, mener Arbeiderpartiet. Parlamentarisk leder Helga Pedersen sier til Aftenposten onsdag at dette tilbudet må komme i tillegg til den ordinære ultralyden i uke 18.

Til nå er det bare Fremskrittspartiet som jobbet for en rutinemessig tidlig ultralyd.

Flere argumenter. Helga Pedersen mener det er flere argumenter for å innføre tilbudet om ultralyd. Overfor Aftenposten lister hun opp:

Nye behandlingsformer gjør at foster kan få hjelp allerede i mors mage. Tidlig ultralyd vil i gravide en økt trygghetsfølelse. Dersom ultralyden avdekker alvorlig sykdom eller at fosteret uansett ikke kommer til å overleve, er det bedre å få beskjeden etter 12 enn 18 uker, mener Aps parlamentariske leder.