Vi kan alle gjøre vårt for å hindre mobbing, sa Tone Martha Sødal, leder av Kommunalt foreldreutvalg i Søgne, da hun ved skolestart inviterte alle foreldre ved kommunes fem grunnskoler til å bli med i nettverket «Bry deg».