Askeskyen fra vulkanen Eyjafjallajökull på Island og det påfølgende flyforbudet skaper store utfordringer for helsevesenet. Særlig er akutte situasjoner hvor pasienter må flys med luftambulanse krevende.