Da Gjørv-kommisjonen la fram sin rapport i august 2012, sank troen på at myndighetene ville være i stand til å avverge terror markant; ned fra 40 til 28 prosent.