Nå etterlyses en tilsvarende storsatsing fra regjeringen på utbygging av mer bakkenær kollektivtrafikk.