Personer med utenlandsk bakgrunn er overrepresentert både som offer og gjerningsperson i partnerdrapssaker.