Unge under 26 år, med det Nav definerer som sterke funksjonsnedsettelser, kan fortsatt få støtte til utdanning fra Nav, til tross for at regelverket ble strammet inn i 2004. Definisjonen gjøres av saksbehandler.