Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) gjennomfører jevnlig en undersøkelse for å kartlegge antallet bostedsløse i Norge. I statistikken går det fram at 98 veteraner ble identifisert som bostedsløse i 2012, noe som utgjør 2 prosent av de bostedsløse i Norge, skriver Dagsavisen.