– Det er et paradoks om vi, etter å ha jobbet 20– 30 år for å få kristendommen ut av klasserommet, skulle begynne å lage spesialordninger for religiøse grupper. På skolen er det læring som er det viktige, å legge til rette for religionsutøvelse er ikke skolens primæroppgave, fastslår Tina Shagufta Kornmo i LIM til Dagsavisen. LIM står for likestilling, integrering og mangfold og organisasjonen jobber for å fremme innvandreres tilhørighet til det norske samfunne.