Ifølge EUs målemetode for fattigdom var det i 2005 91.000 barn i alderen 0-17 år (8,7 prosent) som kunne betegnes som fattige. I 2011 var tallet 106.000 barn, tilsvarende 9,5 prosent, skriver Dagbladet.