I november avdekket Dagens Næringsliv at forvalteren Nils-Johan Pedersen forvalter 100 millioner kroner i det grå valutamarkedet. Blant kundene er flere av toppene i den kristne Verdibanken. De er lovet svært høy avkastning – 6 prosent i måneden – og enkelte har fått garantier på fortjenesten. Verdibanken investerte 1,5 millioner i Pedersens selskap.