Foredraget på et KrF-møte om Utøya-terror som reaksjon fra Gud, skal aldri få noen parallell.