Siden 1991 har andelen nordmenn som sier de har en eller form for gudstro gått ned fra 78 til 68 prosent.