Behovet for organtransplantasjoner øker, men antall donorer synker. Stiftelsen Organdonasjon er bekymret og mener det skyldes for dårlig informasjon.